Türkiye’de Hakemlik

Türkiye’de hakem olmanın, hakemlik mesleği yapmanın belli bazı şartları bulunmaktadır. Ayaktopu gibi oyunlarda oyunu yöneten kişilere hakem denilmektedir. Ayrıca güreş gibi oyunlar içinde oyunu yöneten, oyunun sorumluluğunu alan, yetkili kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin mesleğine de hakemlik denilmektedir. Hakem kelimesinin anlamı zaten bir anlaşmazlığın çözülmesinde iki tarafın başvurduğu kişi olmak yani hakemin kendine verilen yetkiyle iki kişinin anlaşmazlığını çözmeye çalışmasıdır.

Türkiye’de Hakem Olma Koşulları ve Şartları

Türkiye’de hakemler oyunun yönetimini ellerine alan kişilerdir. Anlaşmazlık olduğunda, oyunda hakemin sözünün geçerli olduğunu ve hakemin iki taraf arasındaki anlaşmazlığı çözdüğünü görmekteyiz. Hakemler, oyunu veya karşılaşmaları belirli kurallar çerçevesinde yönetirler ve gerektiğinde oyunu yorumlayarak bazı kararlar da verirler. Oyunda anlaşmazlık olunca hakemin sözü geçerli olur, oyunun gidişatına hakem karar verir. Futbol maçlarında hakemler tarafından oyunlar yönetilir. Oyun kurallarının yetkisi ve yönetilmesi işini yapanlar hakemlerdir.

Maçlardaki hakemlere 2 tane yardımcı hakem asistanlık etmektedir. Bazı durumlarda bir hakem daha olmakta yani toplamda 4 tane hakem 1 maçta olmaktadır. Futbol hakemliklerinde koşullar, ön şartlar ve mesleğe giriş koşulları şunlardır:

  • Futbol hakemliği için sağlıklı olunduğuna dair sağlık raporu almak koşulu
  • Savcılık makamından adli sicil bilgilerini gösteren belgenin hazır edilmesi
  • En azından 15 yaşında, en çok da 55 yaşında olmak şartı
  • 18 yaşından küçük olanlar için anne ve babadan kazai rüşt almaktır

Futbol hakemliği için eğer kişi 18 yaşından küçük ise kişinin kazai rüşt alması şarttır. Reşit yani ergin olmamış birinin mahkeme kararı ile ergin yani reşit hale getirilmesine kazai rüşt denilmektedir. Bu belgeyi mahkemeden alanlar futbol hakemliği için diğer şartları da yerine getirme koşulu ile hakemliğe başvuru yapabilirler.

Türkiye Hakemliği

Türkiye hakemlikleri resmi ve özel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özellikle de futbol sektöründe ve diğer bazı oyunlarda da hakemler mesleklerinin sorumluluklarını yerine getirirler. Hakemlik kadroları oluşturulurken duruma göre hakem alınır. Mesela futbol maçlarında en fazla 4 hakem oyun anında hazır bulunmaktadır. Futbol hakemleri resmi ve özel futbol müsabakalarında görevlendirilen yetkili kişilerdir.